Įkalinimo įstaiga ar pataisos namai?

Pasaulyje (ypač Vakarų) plinta idėja, jog bausmė nėra efektyvi resocializacijos priemonė. Ji veikia neigiamai: kelia pyktį ir norą priešintis. Šiandien norime trumpai paliesti temą: “Kas skiria pataisos namus nuo įkalinimo įstaigos?”

 

Švietimas

Viename Italijos kalėjime taikoma tokia praktika: už kiekvieną perskaitytą knygą – minus 3 dienos nelaisvės; tokiu būdu skatinamas nuteistųjų raštingumas. Aktyviausi skaitytojai sumažina savo bausmę net iki 48 dienų per metus, t. y. perskaito 16 knygų per 12 mėnesių.

 

Įgalinimas

Etiopijos “Mekelle” kalėjimas prilygsta universitetui: šalia to, kad asmenys gali nemokamai mokytis ir įgyti profesinį išsilavinimą, jie (o ypač moterys) yra skatinami įkurti naujus kooperatyvus, kuriuose vėliau gali įsidarbinti.

 

Pasitikėjimas

Neužmirškime ir mūsų šalies – Lietuvoje yra pusiaukelės namų, į kuriuos perkeliami lengvus ir apysunkius nusikaltimus padarę, gerai besielgiantys asmenys. Ten gyvendami jie turi galimybę mokytis arba dirbti laisvėje, o tai jiems padeda geriau integruotis į visuomenę.

 

Tokios ir panašios praktikos rodo žymiai daugiau pasisekimo nei “bausmė”, tad kviečiame pamąstyti ir Jus: kas skatina mane mokytis ir tobulėti?

 

Teksto autorė: Ieva Mackutė

Dalintis