Tarptautinis projektas Reset

Tarptautinio projekto metu bus vedamos veiklos Kauno ir Bolonijos kalėjimuose, bendradarbiaujant su organizacija iš Italijos.

    

Viskas mano rankose

Europos komisijos per Europos solidarumo korpuso programą finansuojamas projektas, kurio tikslas – padėti teistiems jaunuoliams tobulinti socialinius įgūdžius, emocinį intelektą ir skatinti siekti savo tikslų, kas padės produktyviau atlikti likusį bausmės laiką ir paskatins lengvesnę resocializaciją. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Kauno kalėjimu, kuriame vedamos reguliarios užimtumo veiklos. Jis vyko nuo 2023 m. liepos 15 d. iki 2024 m. vasario 15 d.

    

5PN: paleidimui paruošiamos paslaugos pataisos ir pusiaukelės namuose

Kalėjimų tarnybos finansuojamas projektas, kurio metu mes vedame vyrų palaikymo ratus ir kūrybinius užsiėmimus Vilniaus bei Pravieniškių 1-ajame kalėjimuose. Projekte esame su partneriais: VA Caritas Nuteistųjų konsultavimo centru, KA Caritas Nuteistųjų integracijos programa, VA Caritas Priklausomų asmenų bendruomene „Aš esu“ ir VšĮ „Juoda avis“. Projektas vyko nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

    

Ne nurašyti, o palaikyti: nuteistųjų ir visuomenės švietimas

Aktyvių piliečių fondo per EEE finansinius mechanizmus finansuojamas projektas, kurio metu vedėme veiklas įkalinimo įstaigose ir kūrėme du leidinius: vieną, skirtą visuomenei, o kitą – žmonėms, atliekantiems bausmę. Pirmasis skirtas kaip šviečiamoji priemonė, o antrasis kaip pagalbinė. Abu leidiniai buvo paviešinti ir pristatyti tikslinėms grupėms. Projekto partneriai – Alytaus kolegija, kurios nariai vedė mokymus Alytaus kalėjime bei prisidėjo savo studentų savanoriška pagalba. Projektas vyko nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d.

Pradedamas naujas projektas

„Prirašytos rankos“ kartu su Alytaus kolegija ir „Kalinių sąjunga“ laimėjo galimybę įgyvendinti savo projektą „Ne nurašyti, o palaikyti: nuteistųjų ir visuomenės švietimas“.

Skaityti daugiau »

    

Karjeros portretai

Europos socialinio fondo agentūros per projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ finansuojamas projektas, kurio metu teikiamos kompleksinės paslaugos, apimančios kūrybą, socialinius įgūdžius ir savanorystę. Šio projekto metu mūsų savanorės (-iai) įkalinimo įstaigose vedė veiklas savęs pažinimo, karjeros planavimo ir tikslų išsigryninimo temomis. Projektas buvo vykdomas nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. Projekto partneriai – VšĮ Kiaurai sienas bei Nacionalinis socialinės integracijos institutas (kuris taip pat buvo atsakingas už projekto koordinavimą ir administravimą).