Savaitės tema: draugų įtaka

Paskutinė nusikalstamumą skatinanti priežastis, kurią aptarsime, yra draugų daroma įtaka.

 

Ypač paauglystės laikotarpiu draugai yra ypatingai svarbūs, kartais gali būti net svarbesni už tėvus ar artimuosius. Tai yra visiškai įprastas bruožas, nes tokiu būdu nepilnamečiai pradeda ieškoti savo tapatumo ir didesnės nepriklausomybės nuo suaugusiųjų. Tačiau ar draugų grupės, su kuriomis paaugliai praleidžia didžiąją savo laiko dalį, daro vien teigiamą įtaką?

 

Remiantis literatūra, atskleidžiančia paauglystės ypatumus, bendraamžių grupės daro neigiamą poveikį paauglių socializacijai. Dažnai draugų grupėse paaugliai pradeda vartoti alkoholį, tabako ar kitų narkotinių medžiagų gaminius. Neretai bendraamžių kompanijose nepilnamečiai išbando ankstyvą seksualinį gyvenimą. Taip pat dėl daromos įtakos gali pasireikšti asocialus elgesys – muštynės, vagystės ir kiti nusikaltimai.

 

Pasak Daškevičius K. ir kt. (2012), net 65 % nusikaltusių apklaustųjų teigė, kad į nusikalstamą veiką juos įtraukė būtent jų bendraamžiai draugai.

 

Apklaustieji atskleidė, kad jie sutiko nusižengti įstatymams, nes norėjo įtikti savo draugams, atitikti jų keliamus reikalavimus bei siekė pripažinimo iš jų pusės.

 

Pamokų nelankymo priežastis taip pat gali būti draugų įtaka, nes leisti laiką su jais yra įdomiau ir smagiau už mokyklos ribų. Šis faktas reiškia ne tik tai, kad nepilnamečiai, nelankantys mokyklos, neįgys tinkamo išsilavinimo bei žinių, bet ir tai, kad nėjimas į mokyklą suteikia daug laisvo laiko. Tokiu atveju gali atsirasti nuobodulys ir noras kaip nors tą laiką „prastumti“. Tai gali reikšti, kad nepilnamečiai turės visas galimybes laisvą laiką investuoti į nusikaltimus, turint omenyje, kad net maždaug 55 % apklaustų nepilnamečių nurodė, jog jų draugai buvo įtariami, kaltinami ar nuteisti už nusikalstamos veikos padarymą (Gegužytė V., Kuginytė-Arlauskienė I., 2014).

 

Taigi, galime įžvelgti, kad draugų daroma įtaka yra svarbus aspektas, neretai nulemiantis nusikalstamos veikos įvykdymą.

 

Teksto autorė: Domantė Deveikytė

Iliustracijos autorė: Ieva Gervytė

Dalintis