Pokalbis apie draugus ir jų daromą įtaką

Draugų įtaka - pokalbis su socialiniu darbuotoju

Dalinamės pokalbiu su socialiniu darbuotoju apie draugus ir jų daromą įtaką.

Kas lemia paauglių įsitraukimą į neigiamą įtaką darančias grupes?

Paauglių įsitraukimą į neigiamą įtaką darančias grupes gali lemti noras pritapti, naujų potyrių poreikis. Priešinimasis tam tikrai disciplinai (tėvų, mokytojų), dėmesio trūkumas ar vienišumo jausmas irgi gali būti svarbūs aspektai, lemiantys įsitraukimą į tokias grupes. Taip pat noras jaustis kažkam reikalingu ir taip į save atkreipti aplinkinių dėmesį yra svarbus faktorius.

Dėl kokių priežasčių sunku pripažinti, kad draugai daro ne tik teigiamą, bet ir neigiamą įtaką?

Viena iš priežasčių, dėl kurių sudėtinga pripažinti draugų daromą neigiamą įtaką, gali būti nenoras atsiskirti nuo tam tikros jaunimo bendruomenės, kuri suteikia tapatumo jausmą. Baimė likti vienam ir patyčių baimė neretai nugali loginį mąstymą bei trukdo priimti reikiamus sprendimus. Svarbu pabrėžti, kad dažnai gali būti sudėtinga suvokti ir įvertinti tikrąją padėtį, vyraujančią grupėje, kai pats esi tos grupės narys.

Kokiais būdais reikėtų atsiriboti nuo neigiamą įtaką darančios grupės ir apsupti save pozityvesniais asmenimis?

Pirmiausia, reikėtų suvokti tikrąją situaciją, kad būtų galima priimti tinkamus sprendimus. Tada reikėtų psichologiškai pasiruošti atlaikyti galimą grupės spaudimą, stengtis nustoti bendrauti su visais neigiamą įtaką darančiais bendruomenės nariais. Įsitraukimas į papildomas veiklas, naujų džiuginančių hobių atradimas, naujų žmonių įtraukimas į savo ratą galėtų padėti greičiau ir efektyviau atsiriboti.

Bet kokiu atveju, labai svarbu atrasti savo gyvenime bent vieną žmogų, su kuriuo būtų galima bendrauti, jam pasiguosti, atsiverti ir juo pasitikėti.

Kokiais kriterijais vadovaujantis patartumėte atsirinkti draugus?

Atsirenkant draugus, patarčiau atsižvelgti į jų pomėgius. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į jų artimiausius draugus, nes dažnai tai padeda susidaryti platesnį įspūdį apie asmenis, su kuriais bendraujama. Galiausiai svarbu suprasti žmonių prioritetus, turimas vertybes ir pastebėti, kaip jie bendrauja bei elgiasi su kitais.

Kalbino Domantė Deveikytė.

Dalintis