Pyktis ir agresija

Pyktis ir agresija
Pyktis ir agresija. Tai sąvokos, kurios neretai iškyla mintyse, kalbant apie nusikaltimų priežastis, ir yra vartojamos kaip sinonimai. Bet ar pyktis ir agresija tikrai reiškia tą patį?
 
Minėti žodžiai, nors ir vartojami panašiame kontekste, negali būti laikomi sinonimais. Šios sąvokos apibūdina visai skirtingus reiškinius – pyktis yra vidinė emocija, o agresija atitinka elgesio reakciją. Netgi stimulai, iššaukiantys pyktį ir agresiją, skiriasi. Pyktis dažniausiai kyla dėl nepasitenkinimo, o agresija atsiranda tada, kai yra siekiama savo tikslų. Įprasta manyti, kad pažeisti įstatymus žmogus pasiryžta dėl jaučiamų neigiamų emocijų. Tačiau tai tik stimulas, kuris gali arba išprovokuoti nusikalstamus veiksmus, arba būti nukreiptas kitur, išvengiant įstatymų pažeidimo. O agresija reprezentuoja būtent reakciją, kuri išreiškiama per elgesį.
Tad pyktis yra tik tai, kas gali išprovokuoti įstatymų pažeidimą, o agresija – konkretūs veiksmai, kuriais įstatymai ir yra pažeidžiami dėl individualių siekių.
 
Remiantis šia informacija tikriausiai būtų galima paaiškinti, kodėl vyrų, įvykdžiusių nusikaltimus, yra kur kas daugiau nei moterų (anksčiau dalinomės faktu, kad tik 4,7 proc. nuteistųjų yra moterys).
Visuomenėje agresija dažniausiai yra labiau toleruojama tarp vyrų nei tarp moterų. Todėl, kol merginos yra mokomos būti švelniomis, supratingomis ir rūpestingomis, vaikinams kur kas dažniau leidžiama demonstruoti agresiją, taip pabrėžiant savo „vyriškumą“.
Jų agresija iš visuomenės pusės kartais yra netgi skatinama – juk kaipgi vyras gali būti „minkštas“? Ir šis „vyriškumas“ yra norma tol, kol vyrai, mokyti rodyti agresiją, sugeba tokiu būdu pasiekti tai, ko nori. Tačiau, vieną kartą nepavykus, ilgai vyrų viduje brandinta agresijos sėkla gali prasiveržti ir pasirodyti tamsiausiomis savo spalvomis. Tokiu atveju būtų kaltinama ne visuomenė, ne aplinkos sąlygos, o patys vyrai, kurie visą gyvenimą augo tikėdami, kad jų demonstruojama agresija yra kelias į sėkmę. Tik ar toks požiūris teisingas?
 
Teksto autorė: Domantė Deveikytė
Iliustracijos autorė: Ieva Gervytė

Dalintis