Pokalbiai

Įvairių temų pokalbiai, vykdomi su žmonėmis, kurie mums padeda suprasti bausmės ir nuteisto žmogaus gyvenimo kompleksiškumą.

    

Iš (nu)teistų žmonių gyvenimo

(Nu)teistų žmonių gyvenimo istorijos, jų patirtys nelaisvėje, mintys ir jausmai. Šioje skiltyje rasite pasakojimų iš žmonių gyvenimo, kurie dalį savo gyvenimo leido (leidžia) įkalinimo įstaigoje (-se).